Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie wsparcia na rzecz osób potrzebujących w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej polegającej na realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, integracji społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka.
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz osób potrzebujących
w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podejmowanie działań o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i zawodowym.
Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym oraz prowadzenie badań naukowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi bądź zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Wersja do druku

Aktualności

Realizacja programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych po u

03.06.2015

Realizacja programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych po ukończonych procesie leczenia.

Konferencja \"Problemy uzależnień behawioralnych\"

12.05.2015

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wspólnie z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziałem Zamiejscowym w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie organizują konferencję "Problemu uzależnień behawioralnych". Konferencja odbędzie się 29 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (Wydział Socjologii i Pedagogiki).

IV Wojewódzka Konferencja obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii 

26.11.2014

IV Wojewódzka Konferencja obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii „Biała wstążka” 2014 r.

Wizyta delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Olsztynku

24.07.2014

Wizyta delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Olsztynku

2 lipca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyła się wizyta studyjna Delegacji z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.